×

Regionalizm

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość poznawania wartości swojej  "małej ojczyzny" w trakcie zajęć edukacyjnych: w szkole na lekcjach i podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w terenie podczas wycieczek.
W  szkole funkcjonuje koło samorządowo - regionalne prowadzone przez  Piotra Michalika – nauczyciela naszej szkoły i przewodnika turystycznego po  województwie opolskim, które realizuje tematykę  regionalną. Zasadniczym celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy  uczniów na temat  funkcjonowania samorządu terytorialnego na  przykładzie Gminy Jemielnica.


Realizowane zadania:
Moje najbliższe sąsiedztwo i nasze sołectwo, gmina, powiat i   województwo – szkic swojego otoczenia i analiza map: gminy, powiatu i województwa.
Folder - ulotka o Gminie Jemielnica.
Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rodzajów samorządu, zadań samorządu terytorialnego gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, kompetencji władz samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Przeprowadzenie kampanii wyborczej do rady gminy  – spotkanie przedwyborcze wraz z debatą i prezentacją materiałów komitetów wyborczych reklamujących swoich kandydatów oraz przećwiczenie procedur wyborczych.
Udział członków koła w Sesji Rady Gminy w Jemielnicy.
Młodzieżowa Rada Gminy Naszej Szkoły – powołanie, praca w komisjach nad budżetem gminy.
Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Naszej Szkoły z udziałem zaproszonych gości przewodniczącego rady gminy i wójta gminy Jemielnica.
Na spotkaniu z wójtem i urzędnikami w Urzędzie Gminy w Jemielnicy.
Jedna gmina, wiele problemów – debata.
Patroni naszych gminnych placówek oświatowych.
Gmina Jemielnica europejską gminą ze śląską duszą – promocja gminy,  m.in. Jarmark Cysterski w Jemielnicy.
Udział Gminy Jemielnica w projektach: Szlak Sieci Najciekawszych Wsi w Jemielnicy; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich;    Stowarzyszenie Góry św. Anny; Częstochowska Droga św. Jakuba.

Podziel się na Facebooku