×

Działalność

Szkolnego Wolontariatu „ Pomocna dłoń”

w roku szkolnym  2021/2022

 

     Do Szkolnego Wolontariatu należy 60 osób są to uczniowie od klas  IV – VIII, opiekunami są: Pani Ania Suhs i  Siostra Urszula.

Spotkania odbywają się wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. W działalności  wolontariatu są wykorzystywane  umiejętności i zapał wolontariuszy, którzy udzielają się w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. W czasie panującej pandemii nie mieliśmy wiele możliwości by działać lecz z chęcią zaangażowaliśmy się w niektóre akcje.

- Dużym powodzeniem cieszyła się zbiórka karmy, koców, legowisk przeznaczonych dla zwierząt przebywających w schronisku w Kędzierzynie Koźlu. Do akcji przyłączyli się uczniowie i wolontariusze całej naszej szkoły. Zebrane rzeczy osobiście  przekazaliśmy opiekunom schroniska ich podopiecznym. 

1644227052209.jpeg1644227288771.jpeg1644227288743.jpeg

-  26 października wolontariusze podjęli się akcji porządkowania zaniedbanych grobów na naszych cmentarzach. W Dniu Wszystkich Świętych na posprzątanych grobach  zapłonęły znicze.

-  W listopadzie odbyła się zbiórka nakrętek – kolejna akcja, która cieszyła się dużym powodzeniem. Zebraliśmy 25 worków zakrętek. Dochód z ich sprzedaży przeznaczyliśmy na zorganizowanie  szlachetnej paczki dla Mateusza z Gajdowego. Do zorganizowania paczki dołączyli się też nauczyciele.

1644227052253.jpeg1644227052230.jpeg

-  Od 15 - 19 listopada w naszej społeczności szkolnej trwała akcja  zbiórki środków czystości dla dzieci z Domu Dziecka w Gliwicach.

- 21 listopada Wolontariusze wraz z opiekunami pomagali w zbiórce środków chemicznych przy salce parafialnej w Jemielnicy. Obie akcje zakończyły się dużym sukcesem.

1644227288819.jpeg1644234856245.jpeg1644234856252.jpeg

- Za zorganizowanie zbiórki środków chemicznych dla dzieci w naszej szkole z Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gliwicach, wolontariusze z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu otrzymali podziękowanie od Sióstr Służebniczek NMP – opiekunek placówki.

 

Całej Społeczności Szkolnej dziękujemy za zaangażowanie w akcję Wolontariatu „Pomocna dłoń”.

 

                                                      

                                                                                                                                                                      Anna Suhs

                                                                                                                                                                      Siostra Urszula

Podziel się na Facebooku