×

Projekt europejski „Happy Easter – let’s have fun”

eTwinning.png


 

       Od początku marca realizujemy w naszej szkole projekt „Happy Easter – Let’s have fun”, w którym biorą udział uczniowie z różnych szkół europejskich takich jak Włochy, Dania, Rumunia, Hiszpania, Ukraina, Armenia, Chorwacja i Słowacja. W realizację zadań projektowych zaangażowani są tegoroczni członkowie koła języka angielskiego. Projekt jest związany z tematyką wielkanocną i podzielony jest na kilka etapów. Pierwszy etap to prezentowanie swojej szkoły oraz członków grupy projektowej. Wszelkie informacje, zdjęcia, prezentacje, czy filmy nauczyciele umieszczają na platformie współpracy TwinSpace przeznaczonej do dyskusji oraz dzielenia się wynikami pracy uczniów z poszczególnych szkół. Kolejny etap to przygotowanie kartek wielkanocnych oraz wysłanie ich wraz z życzeniami do szkół partnerskich. Ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie nauczyciele - koordynatorzy projektu z poszczególnych szkół zdecydowali, że życzenia świąteczne i kartki wykonane przez uczniów zaprezentowane zostaną na platformie w formie relacji fotograficznej. Ostatni etap działania polega na wymianie informacji i ciekawostek między szkołami na temat tradycji wielkanocnych kultywowanych w poszczególnych krajach biorących udział wraz z nami w projekcie „Happy Easter – let’s have fun”. Uczestnicy realizowanego projektu mają możliwość po raz kolejny przekonać się jak ważna jest nauka języków i jak przydatna jest ta umiejętność w dzisiejszym świecie.

Podziel się na Facebooku