×

100-lecie szkoły

 

W roku 2011 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy obchodziła 100-lecie.

 

Szkoła to społeczność, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszystkich łączy życzliwość i wzajemny stosunek, wola współpracy w budowaniu systemu etycznego, opartego na wartościach humanistycznych. Szkoła zapewnia uczniom realizację najistotniejszych potrzeb: bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania, poznania i samorealizacji.
Szkoła Podstawowa w Jemielnicy rozwijając naturalną ciekawość i chęć poszanowania przez dzieci świata, uczy kultury, życzliwości dla ludzi i tolerancji oraz wiary we własne możliwości intelektualne, artystyczne bądź sportowe. W pracy bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich. Nasza placówka zapewnia wysoki poziom przekazywanej wiedzy, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, dobrze zaopatrzoną bibliotekę szkolną i dostęp do pracowni informatycznej. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i mają zapewnione warunki do ciągłego doskonalenia zawodowego. Uczniowie czują się spadkobiercami historii, tradycji swojego narodu i regionu, oraz współtwórcami otaczającej ich rzeczywistości.

O patronie szkoły Marku Prawym

Markus der Gerechte (Marek Prawy, Marek z Jemielnicy) (ur. 1747 w Jemielnicy – ?) – kowal, przywódca jednej z grup chłopskich walczących z wyzyskiem tej grupy społecznej. W 1794 stanął na czele zbrojnej grupy chłopów protestujących przeciw niesprawiedliwym zasadom prowadzonej przez pobliskie opactwo Cystersów polityce rozdysponowywania drewna. Aresztowany pod zarzutem zdrady (w gniewie zagroził, że jeśli Cystersi nie spełnią żądań chłopów, w Jemielnicy stanie się to samo, co kilka lat wcześniej w rewolucyjnej Francji), 17 marca 1794 ukarany został przez władze pruskie „biegiem przez rózgi” (odpowiednik „ścieżki zdrowia”), karę wykonano na rynku w Opolu. 19 marca skatowanego Marka przewieziono, ku przestrodze, po Jemielnicy, po czym wygnano.

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się na Facebooku